star foods logo

Wielkie Bitwy Bitwa pod Austerlitz Star Foods

Karty 12/12
Kompletna 100%
flaga polska

1. Aleksander I Romanow

Previous
Next

2. Pałasz Kirasjerski Francuski

Previous
Next

3. Kirasjer Rosyjski

Previous
Next

4. Franciszek I

Previous
Next

5. Grenadier Rosyjski

Previous
Next

6. Oficer Piechoty Austriackiej

Previous
Next

7. Karabinek Kawaleryjski Francuski

Previous
Next

8. Napoleon Bonaparte

Previous
Next

9. Michaił Kutuzow

Previous
Next

10. Kirasjer Francuski

Previous
Next

11. Dragon Francuski

Previous
Next

12. Fizylier Austriacki

Previous
Next

BITWA POD AUSTERLITZ - SPIS KART

Atak: 16

Obrona: 11

Dodatek Strategiczny: +6

Aleksander I Romanow (1777- 1825)

Car Rosji w latach 1801 – 1825. oraz nominalny król Polski w latach 1815-1825

A) Dowodził w bitwie pod Austerlitz i był tak przekonany o zwycięstwie, że po klęsce się rozpłakał. – 1 punkt

B) Był władcą kadłubowego Królestwa Polskiego. – 2 punkty

C) Do władzy doszedł w wyniku przewrotu pałacowego w czasie którego zabity został jego ojciec Paweł. – 3 punkty

Atak: 3

Obrona: 1

Dodatek Strategiczny: +0

Pałasz kirasjerski francuski 

Jednosieczny pałasz stosowany przez kirasjerów o wzorze z roku 1804.

A) Jego długość wynosiła do 120 cm. – 1 punkt

B) Ważył 2,5 kg. – 2 punkty

C) Rękojeść oprawiona była w mosiądz. – 3 punkty

Atak: 9

Obrona: 4

Dodatek Strategiczny: +2

Kirasjer rosyjski

Ciężka jazda, której przeznaczeniem było przeprowadzenie silnego, przełamującego uderzenia szarżą w galopie i zwartym szyku.

A) Uzbrojeni byli w pałasze i pistolety. – 1 punkt

B) W każdym pułku kilkunastu żołnierzy uzbrojonych było w karabiny kawaleryjskie wzór 1803 r. – 2 punkty

C) Pistolety kirasjerów raziły skutecznie na odległość 30 kroków. – 3 punkty

Atak: 16

Obrona: 10

Dodatek Strategiczny: +5

Franciszek I (1786 – 1835)

W latach 1792 – 1804 jako Franciszek II był cesarzem rzymsko-niemieckim, w 1804 jako Franciszek I przyjął tytuł cesarza Austrii.

A) Pod Austerlitz był obecny w roli obserwatora. – 1 punkt

B) Był ostatnim cesarzem rzymsko-niemieckim i pierwszym cesarzem Austrii. – 2 punkty

C) Pochodził z dynastii Habsburgów. – 3 punkty

Atak: 7

Obrona: 3

Dodatek Strategiczny: +0

Grenadier rosyjski

Była to doświadczona formacja piechoty pierwotnie wyspecjalizowana w rzucaniu granatem.

A) Nosili ciemnozielone kurtki, zapinane na dwa rzędy guzików, plecak z czarnej skóry. – 1 punkt

B) Uzbrojeni byli w karabin i krótka szablę (tzw. tasak)  – 2 punkty

C) Służyli w niej żołnierze doświadczeni, silni i rośli. – 3 punkty

Atak: 9

Obrona: 7

Dodatek Strategiczny: +4

Oficer piechoty austriackiej

Oficerowie piechoty pochodzili najczęściej z ubogiej szlachty. Dowodząc oddziałami piechoty jeździli konno.

A) Austriackie pułki liniowe miały swego właściciela i nosiły jego imię. – 1 punkt

B) Właściciel mianował oficerów wyższej szarży. – 2 punkty

C) Ich umundurowanie było na wzór „niemiecki”. – 3 punkty

Atak: 5

Obrona: 0

Dodatek Strategiczny: +0

Karabinek kawaleryjski francuski

Karabinek typu huzarskiego o wzorze z roku 1786. Długi na 103 cm i kalibru 17,5 mm, był mało przydatny w walce i niechętnie używany.

A) Wyposażony był w zamek skałkowy, muszkę lecz bez celownika. – 1 punkt

B) Ważył 3,2 kg. i żołnierze często pozbywali się go jako zbędnego ciężaru. – 2 punkty

C) Donośność karabinka wynosiła 200 m, ale zasięg skutecznego strzału 100m. – 3 punkty

Atak: 17

Obrona: 15

Dodatek Strategiczny: +9

Napoleon Bonaparte (1769 – 1821)

Genialny strateg, pierwszy konsul Republiki Francuskiej (1799 – 1804) a w latach 1804 – 1815 cesarz Francuzów jako Napoleon I.

A) Urodził się w skromnej rodzinie szlacheckiej na Korsyce. – 1 punkt

B) Jego właściwe nazwisko brzmiało Buonaparte. – 2 punkty

C) Zmarł na wygnaniu na wyspie świętej Heleny, gdzie zesłano go po klęsce pod Waterloo. – 3 punkty

Atak: 16

Obrona: 13

Dodatek Strategiczny: +7

Michaił Kutuzow (1745 – 1813)

Generał, potem feldmarszałek rosyjski, książę smoleński.

A) W 1769 r. walczył w Polsce Przeciw Konfederatom Barskim. – 1 punkt

B) W 1805 r. pod Austerlitz, mimo że był głównodowodzącym, musiał wykonywać rozkazy cara Aleksandra I. – 2 punkty

C) Był ojcem zwycięstwa nad Napoleonem w 1812 r. – 3 punkty

Atak: 13

Obrona: 8

Dodatek Strategiczny: +3

Kirasjer francuski

Kirasjerzy – cięzka jazda napoleońska. Jej przeznaczeniem było przeprowadzenie silnego, przełamującego uderzenia szarżą w galopie i zwartym szyku.

A) Nosili na piersi pancerz (kirys) i żelazny hełm z grzebieniem. – 1 punkt

B) Uzbrojeni byli w pałasze i dwa pistolety skałkowe. – 2 punkty

C) Formacja ta powstała w 1803 r. – 3 punkty

Atak: 12

Obrona: 9

Dodatek Strategiczny: +3

Dragon francuski

Formacja, która istniała we Francji jeszcze przed Rewolucją 1789 r. Za czasów Napoleona było 30 pułków dragonów.

A) Nosili zielone mundury, uzbrojeni byli w pałasze, pistolety i karabiny z bagnetem. – 1 punkt

B) Formacja ta przeznaczona była zarówno do walki konnej jak i pieszej. – 2 punkt

C) Odznaczyli się zwłaszcza w czasie wyprawy Napoleona w Egipcie. – 3 punkty

Atak: 7

Obrona: 4

Dodatek Strategiczny: +0

Fizylier austriacki

Formacje fizylierów powstały na początku XVII w. wraz z rozwojem artylerii jako jej eskorta.

A) Piechurzy austriaccy wyposażeni byli w karabiny najczęściej wzoru z 1778 r. – 1 punkt

B) Nazwa formacji pochodzi od francuskiego słowa fusilier (strzelec) – 2 punkty

C) Pułk piechoty podzielony był na 2 bataliony po 6 kompanii fizylierskich. – 3 punkty

Scroll to Top