star foods logo

Wielkie Bitwy Bitwa pod Racławicami Star Foods

Karty 12/12
Kompletna 100%
flaga polska

1. Aleksander Tormasow

Previous
Next

2. Strzelec Regimentu Pieszego

Previous
Next

3. Józef Zajączek

Previous
Next

4. Sztucer

Previous
Next

5. Darda i Kosa

Previous
Next

6. Kosynier Polski

Previous
Next

7. Tadeusz Kościuszko

Previous
Next

8. Grenadier Pułku Muszkieterów

Previous
Next

9. Generał i Oficer Armii Rosyjskiej

Previous
Next

10. Szeregowiec Pułku Jegierskiego

Previous
Next

11. Armata Rosyjska z Końca XVIII Wieku

Previous
Next

12. Oficer Regimentu Pieszego

Previous
Next

BITWA POD RACŁAWICAMI - SPIS KART

Atak: 14

Obrona: 12

Dodatek Strategiczny: +5

Gen. Aleksander Tormasow (1752 – 1819).

Jeden z dowódców rosyjskich, od 1814 r. gubernator Moskwy.

A) Po bitwie z uznaniem wspominał chłopską milicje kościuszkowską. – 1 punkt

B) Dowodził w bitwie pod Lützen (1813) podczas choroby gen. Kutuzowa, naczelnego dowódcy wojsk rosyjskich. – 2 punkty

C) Zasłużył się w szybkiej odbudowie Moskwy ze zniszczeń wojny w 1814 roku, za co otrzymał tytuł księcia. – 3 punkty

 

Atak: 6

Obrona: 3

Dodatek Strategiczny: +0

Strzelec regimentu pieszego koronnego

Podstawowa formacja wojsk kościuszkowskich. Nosili skałkowy sztucer, szable, granatowy mundur i kapelusz z piórkiem.

A) Pełne oporządzenie żołnierza piechoty mogło ważyć nawet do 25 kg. – 1 punkt

B) Ołowiane patrony zazwyczaj nie pasowały do lufy i żołnierze musieli je obgryzać. – 2 punkty

C) Niektórzy, chcąc uniknąć wojska, wyrywali sobie przednie zęby. – 3 punkty

Atak: 13

Obrona: 10

Dodatek Strategiczny: +5

Gen. Józef Zajączek (1752 – 1826)

Uczestnik powstania 1794 r. i kampanii napoleońskiej. Po upadku Napoleona, uległy wobec władz cesarskich, został w 1818 r. namiestnikiem Królestwa Polskiego.

A) Brał udział w napoleońskiej kampanii w Egipcie (1798 r.) – 1 punkt

B) W kampanii rosyjskiej w 1812 r. stracił nogę. – 2 punkt

C) Był posłem na Sejm Czteroletni i sekretarzem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Trzeciego Maja. – 3 punkty

Atak: 5

Obrona: 0

Dodatek Strategiczny: +0

Sztucer

Sztucer skałkowy ładowany odprzoodowo (przez lufę), był podstawowym uzbrojeniem piechoty.

A) Zasięg skutecznego strzału wynosił ok. 200 – 300 m. – 1 punkt

B) Od poł. XIX w. sztucer stał się bronią myśliwską – sztucer dwulufowy nazywany jest dubeltówką. – 2 punkty

C) Osiemnastowiecznych sztucerów używali jeszcze powstańcy podczas Powstania Styczniowego 1863 – 1864. – 3 punkty

Atak: 4

Obrona: 0

Dodatek Strategiczny: +0

Darda i Kosa

Używane przez milicję chłopską. Darda była rodzajem długiej piki. Kosy osadzone były na sztorc.

A) Oddziały kosynierów często wzbudzały panikę wśród oddziałów rosyjskich. – 1 punkt

B) Kosy jako broń były wykorzystywane przez chłopów w czasie wszystkich powstań. – 2 punkty

C) Na sztandarze kosynierów widniały dwie skrzyżowane kosy. – 3 punkty

Atak: 8

Obrona: 2

Dodatek Strategiczny: +2

Kosynier

Kosynierzy tworzyli ochotnicze oddziały piechoty. Z braku uzbrojenia walczyli przekutymi na sztorc kosami. Okazały się one bardzo skuteczną bronią.

A) Kosy miały większy zasięg niż bagnety osadzone na karabinach. – 1 punkt

B) Hasłem kosynierów było „Żywią i bronią”. – 2 punkty

C) Do dziś kosynierzy są symbolem chłopskiego ducha bojowego i patriotyzmu. – 3 punkty

Atak: 17

Obrona: 15

Dodatek Strategiczny: +9

Tadeusz Kościuszko (1746 – 1817)

Generał, Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych powstania 1794 r.

A) Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. – 1 punkt

B) Najwyższa góra w Australii nosi nazwę Góra Kościuszki. – 2 punkty

C) Reformami społecznymi zachęcał chłopów do wzięcia udziału w powstaniu. – 3 punkty 

Atak: 8

Obrona: 4

Dodatek Strategiczny: +2

Grenadier pułku muszkieterów

Grenadierzy stanowili główną grupę uderzeniową pułków. Uzbrojeni byli w muszkiety skałkowe, bagnety i krótkie szable (tasaki).

A) Do grenadierów wybierano wyłącznie żołnierzy doświadczonych, silnych i rosłych. – 1 punkt

B) Pierwotnie grenadierzy wyspecjalizowani byli w rzucaniu granatów. – 2 punkty

C) Często w celu wzmocnienia siły ataku łączono kilka batalionów w jeden „oddział uderzeniowy” – 3 punkty

Atak: 11

Obrona: 7

Dodatek Strategiczny: +4

Generał i oficer armii rosyjskiej

Przedstawieni w mundurach dragonów. Dragoni byli najpopularniejszą i najbardziej uniwersalną jazdą armii rosyjskiej. Walczyli pieszo i konno.

A) Uzbrojenie dragona składało się z pałasza i skróconej strzelby. – 1 punkt

B) Nazwa „dragon” pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego smoka. – 2 punkty

C) Ze względu na swą wszechstronność oddziały dragonów popularne były we wszystkich armiach tego okresu. – 3 punkty

Atak: 7

Obrona: 3

Dodatek Strategiczny: +0

Szeregowiec pułku jegierskiego

Wykorzystywani głównie do zadań rozpoznawczych, nosili zielone mundury, dobrej jakości sztucery, bagnety i tornistry z przyborami.

A) Jegrzy byli rekrutowani z niewysokich sprawnych mężczyzn, najchętniej byłych myśliwych. – 1 punkt

B) Oprócz zadań rozpoznawczych często byli strzelcami wyborowymi. – 2 punkty

C) Pułki piechoty rosyjskiej składały się z 2 batalionów jegierskich i batalionu grenadierów. – 3 punkty

Atak: 6

Obrona: 0

Dodatek Strategiczny: +1

Armata Rosyjska

Lekka armata polowa (sześciofuntowa). Strzelano zwykle kulami kamiennymi lub ołowianymi lub kartaczami do zwalczania piechoty.

A) Kaliber armaty określano przez podanie ciężaru używanego pocisku. – 1 punkt

B) Zasięg skutecznego ostrzału wynosi ok. 600 – 800 m. – 2 punkty

C) Ich szybkostrzelność mogła wynieść nawet do 10 strzałów na minutę. – 3 punkty

Atak: 10

Obrona: 5

Dodatek Strategiczny: +2

Oficer regimentu pieszego

Dowodzone przez tych oficerów oddziały wykazywały się dyscypliną i męstwem nawet w obliczu silnego ostrzału artylerii.

A) Uzbrojony był w szablę i pistolet skałkowy, nosił granatowy mundur. – 1 punkt

B) Oficerowie tej formacji wywodzili się z ubogiej szlachty. – 2 punkty

C) Zazwyczaj byli absolwentami Szkoły Rycerskiej utworzonej w 1765 roku. –  3 punkty

Scroll to Top